Servicii. Filosofia Eventer

Care e filosofia noastră?
Răspunsul e scurt şi-l ştim prea bine: evenimente medicale "la cheie". Echipa Eventer asigură cu succes tranziţia de la "vreau să organizez o conferinţă sau un congres" la "a fost un eveniment foarte reuşit, vă mulţumim".

Ce înseamnă deci Eventer.Net?
Pe scurt, definim Eventer.Net ca fiind reţeaua complexă şi eficientă de oameni, furnizori şi servicii electronice care concură la organizarea unui eveniment medical de succes.

Altfel spus, un eveniment Eventer.Net se naşte din îmbinarea a două componente principale:
1. Serviciile electronice pentru managementul înscrierii participanţilor şi lucrărilor ştiinţifice;
2. Serviciile conexe specifice fiecărui eveniment, furnizate de reţeaua noastră de firme partenere - o reţea minuţios construită şi îndelung testată de-a lungul celor 10 ani de când echipa Eventer.Net organizează evenimente medicale.

Liantul care face ca aceste două componente să se îmbine perfect este ingredientul nostru secret. El se numeşte "Echipa Eventer.Net" şi poate fi caracterizat în trei cuvinte simple: creativitate, rigoare şi experienţă.